2024年 5月 3日 By awei Off

Xổ số trực tuyến như thế nào,2. đăng nhập vào trang web trao đổi giải thưởng

Hướng dẫn thi xổ số trực tuyến

Nếu bạn mua xổ số xổ số lớn và may mắn chiến thắng, bạn có thể sử dụng một phương pháp trực tuyến thuận tiện để trao đổi tiền thưởng. Đây là những chi tiết về giải xổ số trên mạng:

Chuẩn bị vật liệu cần thiết

Trước khi bắt đầu trao giải trực tuyến, hãy chuẩn bị tài liệu sau:

Xổ số xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/e75921f7a1598dee?.png”/>

Truy cập vào trang web chính thức của trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc (HPS ://www.loery.gov.c), và nhấp vào trang xổ số.

3. đăng ký và đăng nhập

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng hệ thống trao đổi tiền trên mạng, bạn cần đăng ký một tài khoản. Điền vào thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email. Khi đăng ký xong, hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn.

4. điền thông tin

Sau khi đăng nhập, nhấp vào giải xổ số lớn và điền vào thông tin.

Loại xổ số xổ số xổ sốtải lên xổ số xổ số để tải lên hình ảnh rõ ràng của xổ số xổ số. Hãy chắc chắn rằng những bức ảnh xổ số này chứa thông tin sau:

Xổ số đầy đủ tích cực

Số chiến thắng

Số tiền chiến thắng

Chữ ký của người trao giải

6. nộp đơn xin trao giải

Sau khi điền đầy đủ thông tin và tải lên xổ số xổ số, nhấn vào nộp đơn xin xổ số. Hệ thống sẽ xem xét ứng dụng của bạn và thông báo kết quả trao đổi.

7. thành công

Nếu các ứng dụng của bạn được phê duyệt, tiền thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào thẻ ngân hàng hoặc tài khoản paypal của bạn. Bạn sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư báo sau khi phê duyệt.

gợi ý:

Đảm bảo xổ số còn nguyên vẹn.

Tải lên hình ảnh xổ số rõ ràng để tránh việc phê duyệt thất bại.

Kiểm tra thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng để không ảnh hưởng đến việc trao đổi.

Vé trực tuyến chỉ dành cho xổ số ít hơn 10.000 đô. Số tiền cao hơn cần phải được trao đổi tại các điểm trao đổi.